Exàmens a distància

31/oct./2017 (492 Consultes) Estudiants ETSINF
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/examenes/

Reconeixement acadèmic

31/oct./2017 (584 Consultes) Estudiants ETSINF
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/reglas-reconocimiento/

Reunions Informatives

01/oct./2017 (1167 Consultes) Estudiants ETSINF
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/reuniones-informativas/

Enllaços d’Interés ETSINF

11/jul./2017 (474 Consultes) Estudiants ETSINF
Blog de Relacions Internacionals de l'ETSINF Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi UPV Organisme Autònom de Programes ...

Altres programes

11/jul./2017 (460 Consultes) Estudiants ETSINF
Buscador de beques de la UPV   Becas Eurodyssee

Programa SICUE

11/jul./2017 (469 Consultes) Estudiants ETSINF
El programa d’intercanvi universitari entre universitats españoles és SICUE. Més Informació Programa SICUE

Programa PROMOE

11/jul./2017 (540 Consultes) Estudiants ETSINF
¿Qué es PROMOE? Promoe es un programa propio de la UPV, es decir financiado integramente con fondos de la UPV, cuyo objetivo es ...