Sub-categorías

Plantillas TFG

15/nov./2017 (197 Consultes) en TFG
Plantillas TFG per a preparar la memòria Molt important: El títol de la memòria ha de coincidir amb el títol del TFG assignat. ...

Instàncies i solicituds TFG

15/nov./2017 (90 Consultes) en TFG
Instàncies i solicituds Sol·licitud TFG-extern (.pdf) Modificació del TFG (.pdf) Renuncia del TFG (.pdf) Per a qualsevol consulta ...

Normativa

15/nov./2017 (51 Consultes) en TFG
Normativa Normativa marc TFG/TFM de la UPV   Normativa Interna de TFG   Per a qualsevol consulta dirigir-se a l’adreça ...

Defensa i avaluació

15/nov./2017 (31 Consultes) en TFM
Defensa i avaluació Instruccions pels membres del tribunal   Informe tutor MUGI (.pdf)   Informe tutor MUIINF (.pdf)   ...

EBRON (App Gestió TFG/TFM)

15/nov./2017 (45 Consultes) en TFG, TFM
EBRON (Aplicació de Gestió de TFG/TFM) Com donar d’alta un TFG/TFM   Manual de l’aplicació   Per a qualsevol ...

Instàncies i sol·licituds

15/nov./2017 (66 Consultes) en TFM
Instàncies i sol·licituds Plantilla TFM MUGI –> Molt Important: El títol de la memòria TFM ha de coincidir amb el títol del ...

Plantillas TFM

15/nov./2017 (70 Consultes) en TFM
Plantillas TFM Molt important: El títol de la memòria del TFM ha de coincidir amb el títol del TFM assignat. Plantilla TFM MUGI (.docx) ...

Dates Importants

15/nov./2017 (69 Consultes) en TFM
Dates importants TFM MUGI 2017-2018 Dates importants TFM MUIINF 2017-2018 Per a qualsevol consulta dirigir-se a l’adreça de ...