Grau en Ciència de Dades


(Fuente: Grado en Ciencia de Datos UPV)

Grau en Ciència de Dades Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

L'anàlisi de dades de tota mena s'ha convertit en un camp rellevant dins dels àmbits tecnològic i científic. La creació de grans volums de dades en la societat actual i l'emmagatzematge gràcies a l'abaratiment dels sistemes d'informació, obri noves oportunitats de negoci alhora que demana nous perfils professionals.

Avui dia, la presa de decisions estratègiques es basa en el coneixement assolit a partir de les dades, tant en entorns empresarials com en administracions públiques. Els professionals formats en ciència de dades seran capaços de dissenyar la captura de la dada en qualsevol entorn (industrial, sociològic, econòmic, polític, empresarial, etc.), sabran processar, analitzar i combinar dades provinents de diverses fonts, i també extraure'n el coneixement i comunicar de manera efectiva com es pot gestionar aquest coneixement per a facilitar la presa de decisions de caràcter estratègic.webmaster admin

View my other posts