MEMBRES NATS DEPART.
Terrasa Barrena, Silvia (Directora)
Pelechano Ferragut, Vicente (Cap d’Estudis i Innovació)
Giménez Chornet, Vicent (Director Acadèmic)
Cuesta Falomir, Mª Amparo (Cap de Secció)
Orozco Abia, Mónica (Tècnica de Gestió Acadèmica)
PDI
Benlloch Dualde, José Vicente DISCA
Gil Pechuán, Ignacio DOEEFC
Orduña Malea, Enrique DCADHA
Valderas Aranda, Pedro José  DSIC
ALUMNES