MEMBRES NATS DEPART.
Terrasa Barrena, Silvia (Directora)
Pelechano Ferragud, Vicente (Cap d’estudia i Innovació)
Cuesta Falomir, Mª Amparo (Cap de Secció)
Boza García, Andrés (Director Acadèmic)
Orozco Abia, Mónica (Tècnica de Gestió Acadèmica)
PDI
Mollá Vayá, Ramón Pascual DSIC
Manzoni, Pietro DISCA
Ivorra Martínez, Eugenio DISA
Fernández Diego, Marta DOE
ALUMNES
Iniesta Blasco, Gonzalo
Díaz Martínez, Marina