Presentació de candidatures a Rector UPV a l’ETSINF

Presentació de candidatures a Rector UPV a l’ETSINF

Us informem més avall del calendari de presentacions de les candidatures a Rector de la UPV previstes al nostre centre.

Totes tres presentacions es faran presencialment a l’aula 1G 1.7 (fins completar aforament) i també mitjançant Teams.

Dimecres 21 d’abril, 12.30 hores
Candidatura de José Manuel Barat Baviera
Enllaç seguiment en Teams

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NmZjMDljNTItMmU0ZS00NzI2LTk0MTMtMjgzYmM2MTA0ZGMz%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221f0649e4-aac7-426e-9118-9ed57b91df72%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=3fe5bfa3-c27f-4ac6-b900-41c070e5f44e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Divendres 23 d’abril, 12.30 hores
Candidatura de José Esteban Capilla Román
Enllaç seguiment en Teams

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YzZkNTBhNmUtMTA5MS00OGUwLTk4NmQtNGRiYzg3N2U0ZmZj%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522be4655df-ac73-401f-a7ae-198c3b72d0c6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252225bc0dab-6332-4e77-8dda-a1cdfcb3be34%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=c215867d-606c-4ab9-936b-0c27cf20e692&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Dijous 29 d’abril 12.00 hores
Candidatura d’Ángel Ortiz Bas
Enllaç seguiment en Teams

https://www.google.com/url?q=http://angelortiz.cc/etsinf&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw10f9xa0pZl-tAgY3wEb0j1

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...