Primera reunió de 2022 del comité de medi ambient de l’ETSINF

Primera reunió de 2022 del comité de medi ambient de l’ETSINF

Representants de l’equip directiu de l’ETSINF, de personal docent i investigador, alumnat i personal d’administració i serveis es van reunir el passat 28 de març en format en línia en la primera sessió del comité mediambiental de ETSINF de 2022.

La sessió va estar coordinada per Javier Ortiz, Sotsdirector d’Infraestructures i Medi Ambient a l’Escola, que va començar informant sobre la renovació de part dels membres del comité, agraint el treball dels quals han marxat. Els membres que han sigut renovats són: Francisco Torres del DSIC, Onofre Montesa del DOE i els alumnes Vlad Mazurjevych i Nahuel Roselló. Es dona la benvinguda com nous membres del Comité a Manoli Albert del DSIC, Beatriz García del DOE i per part de l’alumnat a Julen García i Qiyao Yao.

Durant la sessió, Javier Ortiz va enumerar les accions realitzades pel comité en 2021, en concret:

Reciclatge i donació equipament informàtic, TeSo:
Coordinació amb els responsables de l’associació TESO per al començament de l’activitat de reciclatge i donació d’ordinadors en el qual intervenen els membres de l’associació i alumnes voluntaris de l’Escola. Després d’un període d’inactivitat pel COVID ja es van rebre diverses peticions i es van donar un important nombre d’equips (ordinadors, monitors, canó de projeccions.) per a 2 associacions que treballen a Burkina Faso.

Pàrquing patinets:
Es va instal·lar per part de la Unitat de Medi Ambient de la UPV, un pàrquing per a 9 patinets elèctrics en l’entrada de l’edifici 1G. Es va sol·licitar que ens posaren més en la zona del 1E/1H.

Reciclat vidre:
Es va sol·licitar i ens van proporcionar des del servei de medi ambient, dos miniglús per a recollida de vidre que es van col·locar en les zones netes dels edificis 1G i 1E.

Mes temàtic sobre medi ambient:

En 2021 s’han realitzat diverses activitats com:

 • l’exposició fotogràfica “TESO i la Cooperació (TIC) Universitària en països africans” en el Espai.inf.
 • 3 xarrades, dues amb el títol “Tecnologies Solidàries en la ETSINF. El paper de la Cooperació Universitària al Desenvolupament” per part de TeSo i una sobre Green Software.
 • Es va realitzar una enquesta “acte qüestionari” amb el títol “Tu implicació amb el medi ambient”, per a conscienciar sobre hàbits mediambientals.
 • I, finalment, un certamen de microrelats sobre la informàtica i el medi ambient, amb una important participació de l’alumnat, el professorat i la resta de personal de l’Escola. En total es van presentar 15 relats.
 • Es plantege també, per part de Delegació, la realització d’un esmorzar amb el nom “0 residus” però finalment no es va poder realitzar.

Posteriorment es va debatre sobre algunes iniciatives que podrien posar-se en marxa en 2022 , en concret:

 • Es va informar del projecte de la UPV de col·locació de plaques solars a les terrasses dels edificis. En la zona d’Informàtica ja han passat tècnics de l’empresa d’enginyeria que està realitzant el projecte
 • Es proposa el canvi dels sistemes actuals d’obertura dels radiadors de l’edifici 1G per vàlvules termostàtiques que disposen d’un termòstat per a regular la temperatura i el radiador s’apague en arribar a la temperatura indicada.
 • En la mateixa línia, seguint amb la climatització, es va comentar l’opció de canviar els reguladors de la climatització dels espais del 1E/1H per reguladors electrònics per a evitar que es quede la climatització encesa amb el despatx buit.
 • Es planteja reprendre la col·locació del contenidor de taps, una acció que gestiona el vicerectorat d’Acció Social.
 • També s’indica que la recollida dels residus de les zones verdes funciona molt bé i es fa sota demanda.
 • Es planteja la possibilitat d’oferir TFGs i TFMs amb la temàtica de medi ambient.
 • Una idea plantejada és col·locar globus en papereres dels colors de cadascuna d’elles per a cridar l’atenció sobre on i que es pot/ha de reciclar.
 • Es veu necessari fer més difusió de l’existència del taller de reciclatge i del comité mediambiental i les seues activitats entre la comunitat de l’Escola des de la web i xarxes socials.
 • Es planteja reprendre les iniciatives del mes del medi ambient:
  • Certamen de microrelats en suport escrit o audiovisual.
  • Exposicions amb suport de Daniela Gil, Sotsdirectora de Relacions Internacionals i Cultura.
  • Activitats temàtiques.

La sessió va concloure amb la decisió de convocar una nova reunió a la fi de juny, en la qual concretar accions i assignar a cada membre, les diferents tasques necessàries per a la preparació de cada activitat.

Acta de la sessió

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...