Reconeiximent extraordinari de crèdits titulacions antigues

RECONEIXEMENT EXTRAORDINARI DE CRÈDITS DE FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA EN LA TITULACIÓ DE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA, PER A ALUMNES ADAPTATS PROCEDENTS DE LES TITULACIONS ENGINYER INFORMÀTIC (110), ENGINYER TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE GESTIÓ (111) I ENGINYER TÈCNIC EN INFORMÀTICA DE SISTEMES (112)

Acord adoptat en la CAT del Grau en Enginyeria Informàtica celebrada el 10/12/2013, en el punt 5º de l’ordre del dia, en el qual es va aprovar la proposta de Reconeixement Extraordinari de Crèdits en la titulació de Grau en Enginyeria Informàtica (156) per a aquells alumnes adaptats procedents de les titulacions Enginyer Informàtic (110), Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió (111) i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes (112), sent el text el següent:

“Aquellos alumnes que una vegada realitzada l’adaptació al Grau en Enginyeria Informàtica el nombre de crèdits que se li adapten siga inferior al que tenien cursats en la titulació d’origen, es proposa el reconeixement extraordinari de crèdits en la matèria Formació Complementària, fins al màxim de 27 ects pels següents motius:

  1. Assignatures reconegudes en una branca diferent a la cursada per l’estudiant.
  2. Assignatures obligatòries/optatives/lliure elecció superades en la titulació d’origen no reconegudes en les taules d’adaptació.
  3. Reconeixement de pràctiques en empreses realitzades en la titulació d’origen per pràctiques externes (màxim 18 ects).
  4. Reconeixement d’activitats de li que figuren en l’oferta vigent d’activitats universitàries reconegudes en Grau (màxim 6 ects): representació estudiantil, programa PATU, programa MENTOR. Cada activitat es reconeixerà amb els crèdits establits en el catàleg d’activitats universitàries vigent per a les titulacions de grau.
  5. Solament es reconeixeran crèdits superats en el Pla d’Estudis 2001.

 

L’equivalència en crèdits serà 1 crèdit LRU = 1 crèdit ECTS”

Sol·licitud de reconeiximent extraordinari de crèdits

(PDF editable)
Sol·licitud

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...