NOM CÀRREC UBICACIÓ CORREU ELECTRÒNIC TELÈFON
Silvia Terrasa Barrena Directora Edifici 1H Despatx 322 directora@etsinf.upv.es 72016
Vicente Pelechano Ferragud Sotsdirector Cap d’Estudis i Innovació Edifici 1H Despatx 321 scei@etsinf.upv.es 72012
Xavier Molero Prieto Secretari de Centre Edifici 1H Despatx 320 secretari@etsinf.upv.es 72014
Soledad Valero Cubas Sotsdirectora  d’Ordenació Acadèmica Edifici 1H Despatx 319 soa@etsinf.upv.es 72015
Estefanía Argente Villaplana  Sotsdirectora de Qualitat i Docència Edifici 1H Despatx 318 sqd@etsinf.upv.es 72013
Daniela Gil Salom Sotsdirectora de Relacions Internacionals i Cultura Edifici 1H Despatx 317 sric@etsinf.upv.es 72017
José Luis Poza Luján Sotsdirector de Comunicació i Promoció de Títols Edifici 1H Despatx 316 scpt@etsinf.upv.es 72020
Cèsar Ferri Ramírez Sotsdirector de Relacions amb l’Entorn Professional i Formació Postgrau Edifici 1H Despatx 315 srepfp@etsinf.upv.es 72018
Samuel Morillas Gómez Sotsdirector d’Alumnat i Professorat Edifici 1H Despatx 314 sap@etsinf.upv.es 72019
Patricio Letelier Torres Sotsdirector d’Emprenedoria Edifici 1F Despatx 303 semp@etsinf.upv.es 73589
V. Javier Ortiz Gallart Sotsdirector d’Infraestructures i Medi Ambient Edifici 1G Despatx 07 sima@etsinf.upv.es 72104