Estudiants ETSINF – ETSINF Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

Exàmens a distància

31/Oct/2017 (3592 Consultes) Estudiants ETSINF
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/examenes/

Reconeixement acadèmic

31/Oct/2017 (3451 Consultes) Estudiants ETSINF
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/reglas-reconocimiento/

Reunions Informatives

01/Oct/2017 (6000 Consultes) Estudiants ETSINF
http://intacadetsinf.blogs.upv.es/reuniones-informativas/

Enllaços d’Interés ETSINF

11/Jul/2017 (2887 Consultes) Estudiants ETSINF
Blog de Relacions Internacionals de l'ETSINF Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi UPV Organisme Autònom de Programes ...

Altres programes

11/Jul/2017 (2659 Consultes) Estudiants ETSINF
Buscador de beques de la UPV   Becas Eurodyssee Informació Programa Eurodyssee

Programa SICUE

11/Jul/2017 (3116 Consultes) Estudiants ETSINF
El programa d’intercanvi universitari entre universitats españoles és SICUE. Més Informació Programa SICUE

Programa PROMOE

11/Jul/2017 (4043 Consultes) Estudiants ETSINF
¿Qué es PROMOE? Promoe es un programa propio de la UPV, es decir financiado integramente con fondos de la UPV, cuyo objetivo es ...