Reconeixement de Crèdits Cicle Formatiu Grau Superior

CRITERIS ESPECÍFICS PER A RECONEIXEMENT DE CRÈDITS EN ESTUDIS DE GRAU PER A ALUMNES PROVINENTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (CFGS)

Normativa UPV i taules de reconeixements

CURS ACADÈMIC 2024/2025

TERMINI ORDINARI: Del 16 de juliol al 6 de setembre de 2024
TERMINI EXTRAORDINARI: Del 2 al 13 de desembre de 2024

És requisit necessari haver formalitzat la matrícula del curs amb caràcter previ a la sol·licitud de reconeixement.

Quan amb caràcter excepcional la matrícula es realitze amb posterioritat a aqueixa data, podran sol·licitar-se reconeixements des del moment de la matrícula durant un termini de 10 dies.

SOL·LICITUD.La sol·licitud de reconeixement de crèdits haurà de ser presentada mitjançant el formulari electrònic disponible en a intranet de l’estudiant, en l’apartat ‘Secretaria Virtual / Sol·licituts / Sol·licituts de Reconeixements’.

En la sol·licitud es concretarà la tipologia de les assignatures superades en origen i aquelles per a les quals se sol·licita el reconeixement.

L’eina “simulador de reconeixements” permet als estudiants conèixer de forma senzilla quina regles existeixen sobre reconeixements precedents que els serien d’aplicació automàtica en funció dels mèrits aportats.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR PELS SOL·LICITANTS

El sol·licitant ha d’incorporar en format electrònic la documentació acreditativa dels mèrits al·legats. En aquest cas d’alumnes provinents d’ensenyaments superiors oficials han d’aportar la ertificació Acadèmica Oficial dels estudis cursats prèviament, on conste la nota en base 10, tipus i crèdits de l’assignatura.

Finalitzada l’emplenament de la sol·licitud electrònicament, el sol·licitant ha d’imprimir la sol·licitud de reconeixement, signar-la i lliurar-la ORIGINAL en la Secretaria del Centre, així com ORIGINAL i CÒPIAdels documents acreditatius dels mèrits.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votos, promedio: 5.00 de 5)
Loading...