Presentació Grau en Enginyeria Informàtica

Una titulació per al segle XXI

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETSINF) imparteix, des del curs 2010-2011, la nova titulació de Grau en Enginyeria Informàtica. La durada dels estudis és de quatre cursos, en els quals es distribueixen els 240 crèdits ECTS que conformen el títol.

El pla d’estudis del Grau en Enginyeria Informàtica és el resultat de l’adaptació de les titulacions actuals (EI, ETIG, ETIS) al marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior. I des de gener de 2010, té l’avaluació favorable de l’ANECA per a implantar-s’hi.

La posada en marxa de la titulació es duu a terme de forma progressiva. Així, al setembre de 2010 es va implantar el primer curs de grau, i la resta es fa curs a curs, fins a la total implantació el 2013.

En el curs 2011-2012, l’ETSINF ofereix 450 places per a estudiants de nou ingrés. L’estudiant podrà triar la docència en castellà, valencià o anglès.

Els graduats en Enginyeria Informàtica podran accedir al futur màster en Enginyeria Informàtica i als màsters oficials oferits actualment a la UPV en l’àmbit de la informàtica:

 • Màster Universitari en Gestió de la Informació (MUGI)
 • Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (MUIINF)
 • Màster en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
 • Màster en Enginyeria del Programari, Mètodes Formals i Sistemes d’Informació
 • Màster en Enginyeria de Computadors
 • Màster en Computació en el Núvol i d’Altes Prestacions
 • Màster en Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial

Díptic informatiu sobre l’estructura dels estudis

El Grau en Enginyeria Informàtica en l’ETSINF t’ofereix cinc especialitats amb gran projecció professional:

 • Enginyeria del Programari
 • Sistemes d’Informació
 • Computació
 • Tecnologies de la Informació
 • Enginyeria de Computadors

Les competències adquirides en aquests estudis et permetran, com a enginyer en informàtica, afrontar amb èxit els reptes que imposa la societat de la informació:

 • Agilitat en els tràmits: l’administració electrònica, la banca en línia…
 • Mercat global: el comerç electrònic…
 • Millora de la qualitat de vida: la domòtica, la informàtica mèdica, la robòtica…
 • Noves formes de socialització i entreteniment: multimèdia, les xarxes socials, els videojocs…
 • Accés a la informació en tot moment i en qualsevol lloc: dispositius mòbils, ambients intel·ligents…

Aquests reptes, juntament amb la reducció de la bretxa digital i la brossa tecnològica, són només alguns dels àmbits en què l’enginyeria informàtica contribueix a millorar el dia a dia de la societat en què vivim.

Projecció

Un objectiu prioritari és el d’obrir el mercat laboral dels enginyers i enginyeres de l’ETSINF a un món cada dia més global i sense fronteres.

Els convenis per a fer pràctiques i les càtedres d’empresa del centre constitueixen el pilar sobre el qual l’ETSINF basa les accions de promoció professional. Això fa possible l’organització de seminaris impartits al centre per empreses de primer ordre, com ara Indra, Microsoft, Google o Intel.

Aquestes activitats et permetran conèixer millor el perfil professional requerit per les empreses, i optar a les teues primeres ocupacions mitjançant les jornades de reclutament que regularment s’organitzen al centre.

L’ETSINF t’ofereix la possibilitat de cursar un semestre complet i fins i tot fer el treball de finalització de grau en altres universitats estatals i estrangeres, fet que comporta una via d’enriquiment personal i professional.

També tens la possibilitat d’internacionalitzar el currículum cursant la línia en anglès des del primer curs de grau.

Eixides professionals

La professió d’enginyer en informàtica manté una taxa d’ocupabilitat elevada. Al voltant del 60% dels estudiants troben la primera ocupació abans d’acabar els estudis, i més del 90% dels titulats ho fan en el termini d’un any. Les eixides professionals més habituals són:

 • Càrrecs directius: director de sistemes d’informació, desenvolupament, producció o explotació, i també responsable d’informàtica.
 • Càrrecs de comandament tècnic: cap de projectes, analista, consultor, auditor, o responsable d’àrea, qualitat, metodologies i organització.
 • Càrrecs tècnics: administrador de bases de dades, responsable de xarxes i sistemes, responsable de seguretat o microinformàtica.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...