Enginyeria del Programari

Coordinador: Patricio Letelier (letelier@dsic.upv.es)

[ Descarrega la presentació ]

L’Enginyeria del Programari s’ocupa de tots els processos i eines orientades a la construcció i el manteniment del programari entés aquest com un producte industrial.

Aquesta especialitat forma experts en aquesta disciplina, integrant:

Pràctiques enginyerils:

 • control de qualitat
 • disseny de processos
 • ús d’eines
 • reutilització d’artefactes

Principis computacionals:

 • modelat
 • abstracció
 • seguretat

Objectius

Formar a professionals amb una sòlida base teòrica i pràctica com Enginyer de Programari a través de l’aprenentatge de notacions, eines i mètodes per a assegurar/millorar la qualitat de sistemes i aplicacions.

Entrenar en els coneixements i habilitats per a abordar totes les etapes de la vida d’un projecte:

 • L’anàlisi de les necessitats del client.
 • L’especificació de requisits.
 • El disseny.
 • La verificació de l’alineació del codi amb els models d’alt nivell del sistema.
 • L’integració, depuració, prova, verificació, certificació, evolució, manteniment i gestió del procés programari, entre altres.

Competències

1. Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes programari que satisfacen tots els requisits de l’usuari i es comporten de forma fiable i eficient, siguen assequibles de desenvolupar i mantenir i complisquen normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l’Enginyeria del Programari

2. Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits programari per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte mitjançant la recerca de compromisos acceptables dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l’existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions.

3. Capacitat de donar solució a problemes d’integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

4. Capacitat d’identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions programari sobre la base d’un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals.

5. Capacitat d’identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que pogueren presentar-se.

6. Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d’aplicació utilitzant mètodes de l’enginyeria del programari que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics.

Perfils i eixides professionals

Perfil de l’Enginyer de Programari: Enginyer preparat per a participar efectivament en qualsevol de les activitats que han de realitzar-se durant el cicle de vida per a produir programari de qualitat industrial.

Capacitats:

 • Dirigir i coordinar projectes de desenvolupament de programari
 • Interactuar efectivament amb un client
 • Analitzar, dissenyar i construir programari d’alta qualitat
 • Realitzar la validació i verificació del producte programari
 • Seleccionar tecnologies per a desenvolupament i implantació
 • Utilitzar eines per a automatització del desenvolupament

Eixides professionals:

 • Cap de projectes de desenvolupament de software
 • Analista – Programador
 • Desenvolupador, Desenvolupador de software
 • Software Developer, Desenvolupador Web / …
 • Arquitecte de software
 • Tester, Enginyer/tècnic de testing/qualitat
Audiovisual amb la presentació de la especialitat:

“Projecte finançat pel Ministeri d’Educació en el marc del Programa d’Atenció Integral i Empleabilitat dels Estudiants Universitaris”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votos, promedio: 5.00 de 5)
Loading...