Especialitats (Mòduls de tecnologia específica)

En tercer curs, l’estudiant tindrà la possibilitat d’especialitzar-se en un d’aquests cinc àmbits de l’enginyeria informàtica.

Computació: adquirir els fonaments teòrics i algorítmics necessaris per a dissenyar i implementar noves i eficients solucions a problemes complexos.

 • Percepció
 • Sistemes d’emmagatzematge i recuperació d’informació
 • Agents intel·ligents
 • Computabilitat i complexitat
 • Tècniques d’optimització
 • Aprenentatge automàtic
 • Algorísmica
 • Tècniques, entorns i aplicacions d’intel·ligència artificial
 • Introducció als sistemes gràfics interactius
 • Llenguatges de programació i processadors de llenguatges

Enginyeria de Computadors: dissenyar computadors i sistemes encastats, dissenyar i administrar xarxes de computadors i sistemes distribuïts.

 • Control per computador
 • Arquitectures avançades
 • Disseny de sistemes digitals
 • Disseny de sistemes operatius
 • Tecnologia de xarxes
 • Sistemes encastats i de temps real
 • Disseny i aplicacions dels sistemes distribuïts
 • Seguretat en els sistemes informàtics
 • Configuració, administració i gestió de xarxes
 • Llenguatges i entorns de programació paral·lela

Enginerya del Programari: desenvolupar, mantenir i avaluar sistemes programari aplicant mètodes, eines i pràctiques pròpies de l’enginyeria.

 • Mètodes formals industrials
 • Manteniment i evolució de programari
 • Qualitat de programari
 • Desenvolupament de programari dirigit per models
 • Disseny de programari
 • Projecte d’enginyeria de programari
 • Integració i interoperabilitat
 • Procés de programari
 • Anàlisi i especificació de requisits
 • Anàlisi, validació i depuració de programari

Sistemes d’Informació: integrar solucions de tecnologies de la informació i processos empresarials per a satisfer les necessitats d’informació de les organitzacions.

 • Gestió de serveis
 • Comportament organitzatiu i gestió del canvi
 • Gestió i configuració de l’arquitectura dels sistemes d’informació
 • Gestió de les tecnologies de la informació
 • Anàlisi de requisits de negoci
 • Models de negoci i àrees funcionals de l’organització
 • Sistemes integrats d’informació en les organitzacions
 • Qualitat i optimització
 • Sistemes d’informació estratègics
 • Disseny i gestió de bases de dades

Tecnologies de la Informació: integrar els productes maquinari i programari adequant-los a les necessitats tecnològiques de l’empresa, dins d’uns paràmetres de cost i qualitat adequats.

 • Disseny i configuració de xarxes d’àrea local
 • Disseny, configuració i avaluació dels sistemes informàtics
 • Tecnologia de bases de dades
 • Administració de sistemes
 • Desenvolupament web
 • Seguretat en xarxes i sistemes informàtics
 • Xarxes corporatives
 • Sistemes i serveis en xarxa
 • Integració d’aplicacions
 • Desenvolupament centrat en l’usuari
Audiovisual Grado en Ingeniería Informática:

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votos, promedio: 4.50 de 5)
Loading...