Reconeixement del nivell B2 en llengua estrangera

Segons normativa de la pròpia universitat, l’alumne, a l’acabar els estudis, ha d’acreditar un nivell B2 de coneixement de llengua estrangera. Es plantegen 5 possibles alternatives per a acreditar la superació del nivell B2:

  1. Superació d’una prova de nivell de llengua estrangera supervisada pel departament de Lingüística Aplicada de la UPV.
  2. Certificació per organismes oficials o internacionalment reconeguts, que serà validada pel centre. L’alumne podrà realitzar les proves necessàries per a l’obtenció de la citada certificació en el Centre de Llengües de la UPV, com centre avaluador autoritzat d’aquests organismes.
  3. Superació de l’assignatura “Anglès intermedi alt per a la informàtica”.
  4. Estada d’un mínim de 3 mesos en l’estranger en el marc de programes de mobilitat estudiantil i presentació i defensa oral i pública del Projecte o treball Fi de Carrera en una llengua estrangera de la qual l’estudiant vulga aconseguir l’acreditació del coneixement del nivell B2.
  5. Superació d’un mínim de 30 ECTS en forma d’assignatures impartides i avaluades en una llengua estrangera de la qual l’estudiant vulga aconseguir l’acreditació del coneixement del nivell B2, bé en la nostra Universitat, bé en altra Universitat. Aquest punt inclou als alumnes que formen part del grup amb docència en anglès (grup ARA).

El títol farà esment dels nivells B2 en les diferents llengües que s’haja obtingut i per quina alternativa s’ha obtingut.

La superació de l’assignatura “Anglès intermedi alt per a la informàtica” permet a l’alumne acreditar el nivell B2 en llengua estrangera exigit per la universitat per a poder obtenir el títol. L’alumne que ho desitge pot obtenir aquesta acreditació per altres mitjans (veure apartat Acreditació del coneixement de llengües estrangeres). Aquesta assignatura es torna a oferir en el semestre 4A i s’imparteixen 90 hores presencials distribuïdes en el primer semestre en aula de teoria i seminari, pràctiques i activitats especials.

Aquells alumnes el nivell d’anglès dels quals siga inferior al B1 podran cursar en el seu lloc “Anglès intermedi baix per a la informàtica”.

Aquells alumnes que tinguen acreditat el nivell B2, o pensen acreditar-se en un futur per altres mitjans, podran cursar com alternativa alguna assignatura de la resta d’optatives oferides en el semestre 2A.

Per a conèixer el teu nivell d’anglès et vam recomanar que realitzes la prova que trobaràs en PoliformaT.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...