Màsters ETSINF

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Formem professionals altament qualificats per a exercir adequadament l’exercici de la professió, oferint una formació avançada que els capacite per a projectar i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l’Enginyeria Informàtica.

El màster està dissenyat amb una orientació clarament professional, pensant en la pràctica de l’Enginyeria Informàtica en empreses i institucions. El desenrotllament professional dels seus estudiants es facilita per mitjà de la realització del treball de final de màster en empreses tecnològiques, la impartició de seminaris per professionals del sector, el foment de l’emprendimiento i el desenrotllament d’habilitats associades a l’exercici professional.

Durada: 120 crédits ECTS

Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència

S’ impartirà en modalitat semipresencial des del curs 2023-24. (50% de presencialitat i 50% de no presencialitat)

La tecnologia i infraestructures que formen part del ciberespai són elements estratègics, transversals a tots els àmbits d’activitat, sent la vulnerabilitat del ciberespai una dels principals riscos per al nostre desenvolupament com a nació. Per tant, la formació de professionals del més alt nivell en aquest camp apareix plenament justificada.

Empreses destacades d’àmbit internacional, amb seu a la Comunitat Valenciana, fan costat al Màster des del consell assessor del Màster i oferint pràctiques reals als alumnes que cursen aquesta formació especialitzada. A més es tracta de l’únic Màster oficial a Espanya que inclou continguts orientats a la Ciberintel·ligència com a aspecte disruptivo de la Ciberseguretat.

Durada: 90 crédits ECTS

Màster Universitari en Humanitats Digitals

Formem a professionals de l’àmbit humanístic en l’aplicació de tecnologies i eines digitals a labors d’anàlisis, gestió, divulgació, alfabetització digital i comunicació en temàtiques pròpies de les Humanitats i les Ciències Socials, el patrimoni digital i les indústries culturals, amb la finalitat d’aportar un valor afegit professional.

Aquests professionals podran així fonamentar la seua labor en qualsevol sector per al qual treballen, realitzant una anàlisi crítica de l’impacte de la tecnologia, des de l’ètica i el coneixement de la seua aplicabilitat a la realitat humana social i digital actual. Per a això, aquest màster ofereix els coneixements de les tècniques digitals més avançades en l’àmbit de les humanitats digitals, formant així a professionals experts en el disseny i gestió de projectes, estratègies tecnològiques d’anàlisis, educatius o divulgatius, integrant metodologies i eines digitals apropiades a les seues necessitats.

Aquest màster s’imparteix en modalitat semipresencial (40% de presencialitat i 60% de no presencialitat).

Duració: 60 crèdits ECTS

Del total de 600 hores del títol, 357 d’elles són no presencials.

REQUISIT LINGÜÍSTIC:

Atés que la docència es realitza en espanyol, i amb la finalitat d’assegurar que l’alumnat és capaç de seguir totes les activitats formatives, s’exigirà per a l’admissió de l’estudiantat procedent de països no hispanoparlants, l’acreditació d’un nivell equivalent a B2 d’espanyol, certificat per qualsevol dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior a Espanya) i que ha d’estar verificat i validat en l’acreditació emesa per la UNED.
Quedarà exempt d’aqueixa acreditació l’alumnat que haja cursat els seus estudis en sistemes educatius que empren l’espanyol com a llengua vehicular.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votos, promedio: 2.70 de 5)
Loading...