Màsters ETSINF

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Formem professionals altament qualificats per a exercir adequadament l’exercici de la professió, oferint una formació avançada que els capacite per a projectar i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l’Enginyeria Informàtica.

El màster està dissenyat amb una orientació clarament professional, pensant en la pràctica de l’Enginyeria Informàtica en empreses i institucions. El desenrotllament professional dels seus estudiants es facilita per mitjà de la realització del treball de final de màster en empreses tecnològiques, la impartició de seminaris per professionals del sector, el foment de l’emprendimiento i el desenrotllament d’habilitats associades a l’exercici professional.

Durada: 120 crédits ECTS

Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència

S’ impartirà en modalitat semipresencial des del curs 2023-24. (50% de presencialitat i 50% de no presencialitat)

La tecnologia i infraestructures que formen part del ciberespai són elements estratègics, transversals a tots els àmbits d’activitat, sent la vulnerabilitat del ciberespai una dels principals riscos per al nostre desenvolupament com a nació. Per tant, la formació de professionals del més alt nivell en aquest camp apareix plenament justificada.

Empreses destacades d’àmbit internacional, amb seu a la Comunitat Valenciana, fan costat al Màster des del consell assessor del Màster i oferint pràctiques reals als alumnes que cursen aquesta formació especialitzada. A més es tracta de l’únic Màster oficial a Espanya que inclou continguts orientats a la Ciberintel·ligència com a aspecte disruptivo de la Ciberseguretat.

Durada: 90 crédits ECTS

Màster Universitari en Humanitats Digitals

Formem a professionals de l’àmbit humanístic en l’aplicació de tecnologies i eines digitals a labors d’anàlisis, gestió, divulgació, alfabetització digital i comunicació en temàtiques pròpies de les Humanitats i les Ciències Socials, el patrimoni digital i les indústries culturals, amb la finalitat d’aportar un valor afegit professional.

Aquests professionals podran així fonamentar la seua labor en qualsevol sector per al qual treballen, realitzant una anàlisi crítica de l’impacte de la tecnologia, des de l’ètica i el coneixement de la seua aplicabilitat a la realitat humana social i digital actual. Per a això, aquest màster ofereix els coneixements de les tècniques digitals més avançades en l’àmbit de les humanitats digitals, formant així a professionals experts en el disseny i gestió de projectes, estratègies tecnològiques d’anàlisis, educatius o divulgatius, integrant metodologies i eines digitals apropiades a les seues necessitats.

Aquest màster s’imparteix en modalitat semipresencial (40% de presencialitat i 60% de no presencialitat).

Duració: 60 crèdits ECTS

Del total de 600 hores del títol, 357 d’elles són no presencials.

REQUISIT LINGÜÍSTIC:

Atés que la docència es realitza en espanyol, i amb la finalitat d’assegurar que l’alumnat és capaç de seguir totes les activitats formatives, s’exigirà per a l’admissió de l’estudiantat procedent de països no hispanoparlants, l’acreditació d’un nivell equivalent a B2 d’espanyol, certificat per qualsevol dels organismes reconeguts per ACLES (Associació de Centres de Llengües de l’Ensenyament Superior a Espanya) i que ha d’estar verificat i validat en l’acreditació emesa per la UNED.
Quedarà exempt d’aqueixa acreditació l’alumnat que haja cursat els seus estudis en sistemes educatius que empren l’espanyol com a llengua vehicular.

Doble Màster en Enginyeria Informàtica i en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència

El Màster Universitari en Enginyeria Informàtica (120 ECTS) té una orientació professional, formant professionals amb alta qualificació capaces d’exercir, adequadament, l’exercici de la professió d’enginyeria informàtica, oferint una formació avançada que desenvolupa aspectes de direcció i gestió d’empreses tecnològiques i projectes informàtics, aprofundix en l’aprenentatge d’aspectes tecnològics i introduïx a l’alumnat en els diferents àmbits d’aplicació de l’Enginyeria Informàtica, capacitant-li per a treballar en entorns innovadors i contextos multidisciplinaris, aplicant principis de responsabilitat ètica, la legislació i la deontologia professional.

Encara que l’enginyeria informàtica no és una professió regulada, el Màster Universitari en Enginyeria Informàtica és el títol universitari oficial vinculat amb l’exercici de la professió d’Enginyer en Informàtica, segons establix la Resolució de 8 de juny de 2009 de la Secretaria general d’Universitats (BOE de 4 d’agost de 2009).

Per part seua, el Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència (90 ECTS), té també una orientació professional, formant a especialistes capaços d’implantar i abordar de manera integral la seguretat dels sistemes d’informació i comunicacions, més enllà dels tradicionals conceptes de seguretat informàtica, tenint en compte les més innovadores tècniques d’anàlisis de vulnerabilitats, desenvolupament segur de maquinari i programari, generació d’intel·ligència sobre les amenaces mitjançant diverses tècniques, ciberconciencia situacional i protecció dels dispositius IoT (internet de les coses), sistemes industrials i infraestructures crítiques, sense oblidar la formació en aspectes legals i ètics, especialment rellevants en la ciberseguretat i la ciberintel·ligència.

L’opció de doble titulació “Màster Universitari en Enginyeria Informàtica” (MUIINF) – “Màster Universitari en Ciberseguretat i Ciberintel·ligència” (MUCC) resulta molt beneficiosa tant per a l’estudiantat interessat, com per a les empreses i la societat en general. Permet obtindre els dos títols de Màster Universitari a través d’una trajectòria acadèmica integrada. Tot això, amb una menor càrrega lectiva, cursant un semestre menys, en reconéixer assignatures optatives del MUIINF per assignatures equivalents en el MUCC i viceversa, amb un cost econòmic menor que si es cursaren tots dos màsters per separat.

Estructura del màster

Criteris d’admissió

L’admissió al doble títol de màster MUIINF amb el MUCC passa per la preinscripció i admissió a este últim. El requisit per a poder realitzar la preinscripció en el MUCC sota la modalitat de doble títol és haver superat 60 ECTS en el MUIINF. Qualsevol estudiant del MUIINF que complisca este requisit pot formalitzar la preinscripció en el MUCC en els terminis establits. Serà en última instància la Comissió Acadèmica del MUCC la que, analitzada la progressió acadèmica de l’alumnat, decidirà sobre l’admissió en este màster, sota la modalitat de doble títol.

El requisit per a ordenar als alumnes per a cobrir les 5 places oferides per al curs 24/25 serà el següent: 60 crèdits aprovats en el MUIINF i a més es definixen dos grups de prioritat (tindrà major prioritat el grup 1):

  • Grup 1: 60% nota mitjana de l’expedient MUIINF+40% nota mitjana de l’expedient finalitzat del Grau d’Enginyeria Informàtica.
  • Grup 2: 60% nota mitjana de l’expedient MUIINF+40% nota mitjana de l’expedient del Grau d’Enginyeria Informàtica.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (23 votos, promedio: 2.70 de 5)
Loading...