El Consell Assessor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica, iniciat en 2010, és una iniciativa que té com objectiu el disposar d’un òrgan que assessore a l’Escola en temes d’estratègia i de futur que tinguen a veure amb la visibilitat del centre, la millora de la qualitat i la innovació en la formació, o la relació amb el món professional i social. Amb aquest objectiu, el Consell Assessor està integrat per professionals de reconegut prestigi en el camp de les tecnologies de la informació, alguns d’ells exalumnes de l’Escola, i per professors de referència.

Funcions

La missió del Consell Assessor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informática de la UPV és la d’assistir i assessorar a la Direcció i a la Junta de Centre en els següents objectius i accions:

  • Promoció – Proporcionant un canal de comunicació amb empreses i institucions que servisca per a promoure el compliment de l’encàrrec social del centre amb la societat, fomentant relacions que comporten un benefici mutu.
  • Visió estratègica – Promovent i assistint a la ETSINF en el desenvolupament d’objectius estratègics i el disseny de noves titulacions, així com en la generació de bones pràctiques de cara a la visibilitat del centre a nivell nacional i internacional.
  • Assistència – Constituint-se com un fòrum per a la consulta i revisió de plans d’estudis, programes i estratègies de centre..

Membres

MEMBRE CÀRREC
Berti Barber Castella Representant Consell Social UPV
Elisa Martín Garijo Directora de Tecnologia i Innovació d’IBM Espanya
José Manuel García Duarte Director General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions de la Generalitat Valenciana
Francisco Casacuberta Nolla Professor Catedràtic del DSIC
Alfons Crespo Lorente Professor Catedràtic del DISCA
Alfredo Ibáñez Navarro-García JCap de Projecte de Mercadona. Exalumne del centre
Manuel José Peña Marco Soci Director de Kiteris. Emprenedor i Empresari de les TIC. Exalumne del centre
Silvia Terrasa Barrena Directora del centre
Xavier Molero Prieto Secretari del centre
Francisco Javier Castro Pérez Director Territorial de Telefónica per a les Illes Balears, Comunitat Valenciana i Múrcia. Exalumne del centre
Ximena Medina Mejia Representant Territorial d’Intermón Oxfam a la Comunitat Valenciana i Murcia
Manuel Portolés Morales Alumne del centre
Ana Darder Navarro Sòcia Fundadora d’EDICOM. Directora de Desenrotllament del Talent EDICOM. Membre del Consell Social UPV

Reglament del Consell Assessor

Reglament aprovat el 01-07-2018.

Reglament aprovat el 22-4-2010.

Reunions