Enginyeria de Computadors

Coordinador: Pedro Gil (pgil@disca.upv.es)

[ Descarrega la presentació ]

L’Enginyeria de Computadors (EC) fa referència al disseny de computadors per a aplicacions convencionals i d’altes prestacions, així com de sistemes encastats, tots interconnectats en xarxa.

De manera més especifica, l’EC s’encarrega de dissenyar computadors i sistemes encastats, dissenyar i administrar xarxes de computadors i sistemes distribuïts .

Alguns dels camps emergents de l’enginyeria de computadors són: supercomputadores, sistemes mòbils, sistemes encastats de temps real, sistemes encastats per a aplicacions crítiques, etc.

Objectius

Els objectius de la Branca Enginyeria de Computadors estan orientats a procurar el conjunt de coneixements necessari per a la comprensió, ús, disseny, instal·lació, administració i manteniment de sistemes informàtics d’altes prestacions i encastats.

L’expert en EC ha de:

 • Identificar les necessitats de computació d’altes prestacions i seleccionar i programar la màquina adequada per a això.
 • Saber concebre i dissenyar un sistema encastat en xarxa per a una aplicació específica, basant-se en components prèviament dissenyats i en uns altres de disseny propi.
 • Conèixer tècniques de disseny per a sistemes de temps real, confiables i segurs.

Competències

1. Capacitat de dissenyar i construir sistemes digitals, incloent computadors, sistemes basats en microprocessador i sistemes de comunicacions.

2. Capacitat de desenvolupar processadors específics i sistemes encastats, així com desenvolupar i optimitzar el programari d’aquests sistemes.

3. Capacitat d’analitzar i avaluar arquitectures de computadors, incloent plataformes paral·leles i distribuïdes, així com desenvolupar i optimitzar programari per a les mateixes.

4. Capacitat de dissenyar i implementar programari de sistema i de comunicacions.

5. Capacitat d’analitzar, avaluar i seleccionar les plataformes maquinari i programari més adequades per al suport d’aplicacions encastades i de temps real.

6. Capacitat per a comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

7. Capacitat per a analitzar, avaluar, seleccionar i configurar plataformes maquinari per al desenvolupament i execució d’aplicacions i serveis informàtics.

8. Capacitat per a dissenyar, desplegar, administrar i gestionar xarxes de computadors.

Perfils i eixides professionals

Un Enginyer Informàtic amb perfil professional de la branca d’Enginyeria de Computadors, ha d’estar preparat per a:

» Dirigir, coordinar i realitzar projectes de sistemes encastats en xarxa

 • Disseny basat en components HW
 • Disseny basado en components SW
 • Disseny de sistemes distribuïts

» Identificar les necessitats de computació d’altes prestacions i seleccionar i programar la màquina adequada per a això.

» Escometre projectes informàtics als quals calga afegir característiques no funcionals com confiabilitat i seguretat.

Eixides professionals:

 • Arquitecte de sistemes
 • Arquitecte maquinari
 • Arquitecte programari
 • Expert en tecnologia de computadors
 • Expert en programació paral·lela
 • Dissenyador de sistemes de control industrial
 • Expert en confiabilitat i seguretat
Audiovisual amb la presentació de la especialitat:

“Projecte finançat pel Ministeri d’Educació en el marc del Programa d’Atenció Integral i Empleabilitat dels Estudiants Universitaris”.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...