MEMBRES NATS DEPART.
Terrasa Barrena, Silvia (Directora)
Pelechano Ferragud, Vicente (Cap d’Estudis i Innovació)
Cuesta Falomir, Mª Amparo (Cap de Secció)
Vendrell Vidal, Eduardo (Director Acadèmica del Títol)
Orozco Abia, Mónica (Tècnica de Gestió Acadèmica)
PDI
Blanes Campos, Carlos       DISA
Blanes Noguera, Juan Francisco DISCA
Carrascosa Casamayor, Carlos DSIC
Garrigós Simón, Fernando DOE
Pedraza Aguilera, Tatiana DMA
ALUMNES
Selma Solans, Biel
Sempere Fernández, Ernesto