MEMBRES NATS
Terrasa Barrena, Silvia (Directora)
Pelechano Ferragud, Vicente (Cap d’Estudis i Innovació)
Esteve Domingo, Manuel (Director Acadèmic)
Cuesta Falomir, Mª Amparo (Cap de Secció)
Orozco Abia, Mónica (Tècnica de Gestió Acadèmica)
PDI DEPART.
López Rodríguez, Damián DSIC
Ripoll Ripoll, José Ismael DISCA
López Patiño, José Enrique DCOM
Oltra Gutiérrez, Juan Vicente DOE
ALUMNES
Sanchis Reig, Diego