Sub-categorías

  • (7)

IoT day: from the lab to the field

IoT day: from the lab to the field

27/març/2019 (311 Consultes) Estudis, Noticies
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica acull dimarts que ve, 9 d’abril, a les 11h el workshop: IoT day: ...

Estudia en anglès

08/març/2019 (215 Consultes) Estudis
Ara, tens l’oportunitat d’estudiar en anglès des de primer curs. El grup amb docència en anglès del Grau en Enginyeria ...

Adaptacions

08/març/2019 (208 Consultes) Estudis
Alumnes procedents d’EI Alumnes procedents d’ETIS Alumnes procedents d’ETIG En la web del Servei d’Alumnat trobaràs la informació ...

Tecnologies de la Informació

07/març/2019 (231 Consultes) Estudis
Coordinadors: – José Oliver (joliver@disca.upv.es) – Agustín Espinosa (aespinos@upvnet.upv.es) [ Descarrega la presentació ...

Sistemes d’Informació

07/març/2019 (224 Consultes) Estudis
Coordinadors: – Arturo González (agdelrio@dsic.upv.es) – Ignacio Gil (igil@doe.upv.es) [ Descarrega la presentació ] ...

Enginyeria del Programari

07/març/2019 (248 Consultes) Estudis,
Coordinador: Patricio Letelier (letelier@dsic.upv.es) [ Descarrega la presentació ] L’Enginyeria del Programari s’ocupa de ...

Enginyeria de Computadors

07/març/2019 (204 Consultes) Estudis
Coordinador: Pedro Gil (pgil@disca.upv.es) [ Descarrega la presentació ] L’Enginyeria de Computadors (EC) fa referència al ...

Computació

07/març/2019 (244 Consultes) Estudis,
Coordinador: Emilio Sanchis (esanchis@dsic.upv.es) [Descarrega la presentació ] L’especialitat Computació està associada a les ...