Enginyeria del Programari

07/Mar/2019 (3500 Consultes) Estudis,
Coordinador: Patricio Letelier (letelier@dsic.upv.es) [ Descarrega la presentació ] L’Enginyeria del Programari s’ocupa de ...

Computació

07/Mar/2019 (2705 Consultes) Estudis,
Coordinador: Emilio Sanchis (esanchis@dsic.upv.es) [Descarrega la presentació ] L’especialitat Computació està associada a les ...

Objectius

05/Mar/2019 (1826 Consultes) Estudis,
Perfil del titulat Tal com recull explícitament el Llibre blanc del títol de Grau en Enginyeria Informàtica (ANECA): Les persones amb ...

Estructura GII

05/Mar/2019 (2437 Consultes) Estudis,
Implantació Al setembre de 2010 es va implantar el primer curs de grau, i la resta de cursos comencen progressivament, fins a la ...