Sol·licituts i Impresos – ETSINF Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

Modelos de recursos

30/Mar/2021 (836 Consultes) Sol·licituts i Impresos
http://www.upv.es/entidades/SJ/info/280934normalc.html

Justificante de Examen para el Alumnado

26/Jan/2021 (2100 Consultes) Sol·licituts i Impresos
El estudiantado que necesite justificante de asistencia a un examen, procederá de la siguiente forma: En las oficinas de información de ...

Certificats i Justificants

27/Nov/2017 (5829 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Totes les gestions relacionades amb Certificats i Justificants es faran mitjantçant la Intranet del/de l’alumne/a a ...

Sol·licitud de Baixa de matrícula

23/Nov/2017 (5590 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Les sol·licituds de baixa de matrícula, bé siguen de matrícula completa o d’assignatures, han de realitzar-se a través de ...

Sol·licitud de Reintegrament de Taxes

23/Nov/2017 (3894 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Sol·licitud de reintegrament de taxes (PDF Editable) Sol·licitud A través de Policonsulta a la secretaria del teu centre. Com es ...

Instància Model General

01/Jun/2017 (5949 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Sol·licitud Model General (PDF Editable) Sol·licitud Model General