Justificant desplaçament UPV COVID 19

06/Nov/2020 (188 Consultes) , Sol·licituts i Impresos
En cas que per alguna circumstància et resulte necessari justificar un desplaçament entre el teu domicili i el campus universitari on ...

Certificats i Justificants

27/Nov/2017 (3481 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Totes les gestions relacionades amb Certificats i Justificants es faran mitjantçant la Intranet del/de l’alumne/a a ...

Baixa de matrícula fora del termini

23/Nov/2017 (2871 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Sol·licitud de baixa de matrícula fora del termini establert en el calendari acadèmic de la UPV PDF Editable Sol·licitud de baixa de ...

Instància Model General

01/Jun/2017 (4043 Consultes) Sol·licituts i Impresos
Sol·licitud Model General (PDF Editable) Sol·licitud Model General