Dispensa d’assistència a classe

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Com se sol·licita?

Es realitza electrònicament des de la intranet del/de l’estudiant en l’apartat de Secretaria Virtual/Sol·licituds/Sol·licitud de Dispensa d’Assistència a classe i es pugen els documents justificatius de les causes al·legades en format pdf.

Quan se sol·licita?

En el termini establit pel Centre i, excepcionalment, per causa sobrevinguda fora d’aquest termini. En el caso de causes sobrevingudes l’alumnas tindrà 15 dies naturals después del candi de situación (treball, enfermetat, situació familiar) per a formalitzar la dispensa.

En quins casos es pot sol·licitar?

 1. Activitat laboral: es pujarà a l’aplicació l’informe de vida laboral i contracte de treball en el qual s’incloga l’horari laboral i el període de contractació.
  No es concedirà en els següents casos:

  • si l’horari de treball no coincideix amb les classes.
  • si existeixen grups amb places en horaris on no es done activitat laboral.
  • si s’està matriculat/a en els grups Flip-Teaching.
  • si l’activitat laboral és una pràctica en empresa (únicament es podrà acceptar sempre que es demostre la incompatibilitat d’horaris amb tots els grups).
 2. Situació familiar: es pujarà la documentació justificativa (llibre de família, etc.)
 3. Activitat esportiva: es pujarà el BOE o DOGV on estiga inclòs el/l’estudiant en el cas d’esportistes d’elit.
 4. Malaltia: es pujaran els certificats mèdics justificatius.
 5. Solapamiento: s’ha de complir que no hi haja cap grup lliure al que es puga assistir. Solament s’aprovarà en el cas que no es puga resoldre el solape. Es pujarà còpia de l’horari que està en la intranet de la UPV.
 6. Uns altres: sempre amb documentació justificativa.

En cap cas s’aprovaran dispenses amb efectes retroactius.La dispensa s’aplica a partir del moment de presentar la sol·licitut. Per a períodes de menys de 14 dies lectius no es solicitarà la dispensa.

TERMINIS

CURS 2019-2020

Les sol·licituts es realitzen des de la INTRANET de l’alumne a l’apartat “Secretaria Virtual/Sol·licituts/Sol·licitud de dispensa d’asisstència a clase“.

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA
GRAU EN CIÈNCIA DE DADES
DISPENSA D’ASSISTÈNCIA A CLASSE
Semestre A i Anual Del 01/09/2019 fins al 25/09/2019
Semestre B Del 27/01/2020 fins al 26/02/2020
Per causes sobrevingudes molt justificades es podrà presentar al llarg del semestre

 

DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
DISPENSA D’ASSISTÈNCIA A CLASSE
Semestre A i Anual Del 01/09/2019 fins al 25/09/2019
Semestre B Termini a determinar per la secretaria de la Facultat d’ADE
Per causes sobrevingudes molt justificades es podrà presentar al llarg del semestre

 

MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

MÀSTER EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ

DISPENSA D’ASSISTÈNCIA A CLASSE
Semestre A i Anual Del 1/10/2019 fins al 08/10/2019
Semestre B Del 27/01/2020 fins al 26/02/2020
Per causes sobrevingudes molt justificades es podrà presentar al llarg del semestre

 

Manual de Sol·licitut de Dispensa d’Alumne

Manual de Sol·licitut de Dispensa d’Alumne

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votos, promedio: 3.00 de 5)
Loading...