Dispensa d’assistència a classe

Abans de sol·licitar la dispensa et recomanem que primer revises el Model Docent que se seguirà aquest curs pròxim en la teua titulació:

Model Docent ETSINF CURS 2020/2021

El model docent està orientat a maximitzar la presencialitat en una situació de restriccions d’espai i circulació a causa de la pandèmia, però al seu torn proporciona a l’alumnat la possibilitat de seguir la docència de manera online. És per aquest motiu que les dispenses es concediran només en aquells casos estrictament necessaris, en els quals s’argumente i justifique que no és possible seguir la docència de manera online.

TERMINIS

Per a GRAU

  • Semestre A i ANUAL: de l’1 al 30 de setembre de 2020
  • Semestre B: del 8 al 26 de febrer de 2021

Per causes sobrevingudes molt justificades es podrà sol·licitar al llarg del semestre.

Per a DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I ADE

  • Semestre A i ANUAL: de l’1 al 30 de setembre de 2020
  • Semestre B: termini a determinar per la Secretaria de la Facultat d’ADE

Per causes sobrevingudes molt justificades es podrà sol·licitar al llarg del semestre.

Per a MÀSTER

  • TERMINI ÚNIC: del 21 de juliol al 30 de setembre de 2020

PROCEDIMENT

Es realitza electrònicament des de la intranet del/ de l’estudiant en l’apartat de Secretaria Virtual/Sol·licituds/Sol·licitud de Dispensa d’Assistència a classe i es pugen els documents justificatius de les causes al·legades en format pdf.

  1. Activitat laboral: es pujarà a l’aplicació l’informe de vida laboral i contracte de treball en el qual s’incloga l’horari laboral i el període de contractació.
  2. Situació familiar: es pujarà la documentació justificativa (llibre de família, etc.)
  3. Activitat esportiva: es pujarà el BOE o DOGV on estiga inclòs el/la estudiant en el cas d’esportistes d’elit.
  4. Malaltia: es pujaran els certificats mèdics justificatius.
  5. Altres: dificultats o impossibilitat d’assistència, causa sobrevinguda, etc.

En cap cas s’aprovaran dispenses amb efectes retroactius. La dispensa s’aplica a partir del moment de presentar la sol·licitud. Per a períodes de menys de 14 dies lectius no se sol·licitarà la dispensa.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votos, promedio: 3.00 de 5)
Loading...