Matricula a temps parcial

CURS ACADÈMIC 2024/2025

NORMATIVA

El règim de dedicació dels estudiants està regulat per la Normativa de Progrés i Permanència aprovada per Consell de Govern del 27 de febrer de 2020 i pel Consell Social de 3 de març de 2020, en el seu TÍTOL II.

http://www.upv.es/entidades/SA/ciclos/U0914826.pdf

PROCEDIMENT

L’alumnat sol·licitarà la matrícula a temps parcial des de la seua intranet en l’apartat Secretaria Virtual/Sol·licituds/Sol·licitud per a règim de matrícula a temps parcial, adjuntant escanejada la documentació que acredite els motius de la seua sol·licitud.

Documentació a aportar:

 • – Per activitat Laboral
  • o Certificat de l’empresa especificant les dates de la duració del contracte de treball i l’horari de la jornada laboral.
  • o Informe de la vida laboral.
 • – Pràctica esportiva d’alt nivell
  • o Fotocòpia de la Resolució del BOE i del DOCV (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana) on conste el nomenament.
 • – Necessitats educatives especials, responsabilitats familiars, laborals de representació estudiantil, participació en grups de Generació Espontània, qüestions econòmiques, simultaneïtat amb altres estudis o qualssevol altres de similar consideració que dificulten l’exclusiva dedicació a l’estudi a temps complet
  • o Certificat expedit per l’autoritat competent que acredite aqueixa condició o un altre tipus de documentació justificativa

TERMINIS

Terminis per a GRAUS I DOBLES GRAUS

 • Alumnat NOU INGRÉS:
  • Sol·licituds: 16 i 17 juliol de 2024
  • Els estudiants de nou ingrés formalitzaran la seua matrícula a temps complet. En cas d’obtindre resolució favorable a la seua sol·licitud podran realitzar la seua matrícula després de la resolució.
  • Resolució: fins el 29 de juliol del 2024
 • Alumnat de 2a MATRÍCULA i POSTERIORS:
  • Sol·licituds: del 1 al 5 de juliol de 2024
  • Resolució: fins al 17 de juliol de 2024

Terminis per a MÀSTERS (M.O. Enginyeria Informàtica – M.O. Ciberseguretat i Ciberinteligencia – M.O. en Humanitats Digitals)

 

 • Alumnat NOU INGRÉS:(En les dates de preinscripció)
  • Termini ordinari (Fase 1):
   • Sol·licituds: de l’1 de març al 3 de maig de 2024
   • Resolució: fins al 5 de juny de 2024
  • Termini extraordinari (Fase 2):
   • Sol·licituds: del 17 al 28 de juny de 2024
   • Resolució:  fins al 22 de juliol de 2024
  • Termini extraordinari (Fase 3):
    • Sol·licituds: Del 29 juliol al 2 d’agost de 2024 i del 26 d’agost al 6 de setembre de 2024
    • Resolución: fins el 13 de septembre de 2024
 • Alumnat SEGONA MATRÍCULA i POSTERIORS:
  • Sol·licituds: Fins al 24 al 28 de juny de 2024
  • Resolució: fins al 24 de juliol de 2024
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...