Guardia Civil – ETSINF Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica