Grau en Ciència de Dades


(Fuente: Grado en Ciencia de Datos UPV)

Grau en Ciència de Dades Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Presentació del grau

Les dades són la base del coneixement que tenim del món: des dels moviments de vehicles fins a les temperatures en un hospital.

La Ciència de Dades genera professionals capaços de crear coneixement extret a partir de les dades. Els professionals formats en Ciència de Dades són capaços de dissenyar l'obtenció de les dades de qualsevol entorn (industrial, sociològic, econòmic, polític, empresarial, etc.), i poden processar, analitzar i combinar dades provinents de diferents fonts, per a extraure'n el coneixement i comunicar de manera efectiva com es gestiona la presa de decisions estratègiques.

Eixides professionals

Les científiques i científics de dades són professionals molt sol·licitats, especialment en sectors estratègics com ara: salut, banca, comerç, sector públic, indústria i comunicació.

Les persones graduades en Ciència de Dades estan capacitades per a dirigir projectes d'anàlisi adreçats a la millora de processos industrials, l'anàlisi de riscos, l'anticipació de possibles epidèmies, l'anàlisi de la resistència enfront de medicaments, la gestió de la clientela i les persones usuàries, el disseny de nous productes, l'estudi de l'evolució d'ecosistemes i, en general, la presa de decisions en qualsevol organització.

Mobilitat internacional i pràctiques

L'alumnat de Ciència de Dades tindrà una flexibilitat similar al d'Enginyeria Informàtica a l'hora de triar destinacions internacionals en les quals cursar un semestre, realitzar el treball de final de grau o dur a terme pràctiques en empresa. L'ETSINF té convenis amb pràcticament les millors universitats europees (Finlàndia, Holanda, el Regne Unit, Alemanya, França, etc.) i també amb centres dels Estats Units, la Xina, el Japó i Austràlia.

Continuació d'estudis

Amb aquest grau es pot accedir als següents màsters universitaris impartits per la UPV: Gestió de la Informació; Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Programari, i Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital. Com en la resta de casos, es pot sol·licitar l'ingrés en qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellació oportunes.

Crédits ECTS: 240 (4 anys)


webmaster admin

View my other posts