Normativa acadèmica i Evaluació per Currículum

Normativa Acadèmica

En aquest apartat trobaràs accés a la normativa acadèmica que considerem bàsica i necessària que com a alumne del Centre has de conèixer:

  1. Normativa de Progrés i Permanència en les titulacions oficials de Grau i Master Universitari (UPV) (UPV)
    • Aquesta normativa té per objecte definir el marc general que ha de regir per a determinar les condicions de progrés i permanència en les titulacions oficials impartides en la UPV en l’àmbit de l’oferta de títols adaptats l’EEES.
  2. Normativa de Règim Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat de Grau i Master (UPV)
    • L’objecte d’aquesta norma és establir en la UPV el règim Acadèmic així com el règim d’avaluació de l’alumnat. S’ha desenvolupat en diversos Títols les previsions reglamentàries, a destacar el Títol IV. De l’Avaluació per currículum, qque defineix i regula el procediment, el seu abast i limitacions, així com la manera de reflectir en l’expedient acadèmic els resultats d’aquesta avaluació

 Evaluació per currículum

Informació sobre Evaluació per Curriculum
Normativa de la Subcomisió de Rendiment Acadèmic i Evaluació Curricular pel procedimient d’evaluació.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...