Canvi de Grup

Normativa CANVIS DE GRUP

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA, GRAU EN CIÈNCIA DE DADES i DOBLE GRAU ADE/INFORMÀTICA

Les sol·licituds de canvi de grup es realitzen des de la intranet de l’alumne en el termini corresponent  que  es  publicarà  cada  curs  acadèmic.  Es  justificaran  els  motius al·legats i es pujarà en pdf la documentació justificativa, si escau.

La petició es realitza assignatura per assignatura. Existeixen dos terminis:

 • Per a assignatures del semestre A: s’inicia després de matrícula i fins a l’inici del semestre
 • Per a assignatures del semestre B: es realitza normalment en el mes de gener

MOTIUS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 • TREBALL:  adjuntar  certificació  de  la  empresa  indicant  l’horari laboral i la vida laboral.
 • DESPLAÇAMENT    PROPER:    adjuntar    certificat    d’empadronament de la localitat de residència i dels horaris del mig públic de locomoció que s’utilitze.
 • ESPORTISTES D’ÈLIT: còpia del BOE o DOGV
 • PER SOLAPE EN L’HORARI en aquest cas no es presenta cap justificació
 • REALITZAR ALTRES ESTUDIS OFICIALS: Escola oficial d’idiomes, conservatoris, etc. Certificat amb l’horari dels altres estudis.

Observacions:

 • Alumnes de nou ingrés de primer curs es canviaran totes les assignatures al mateix grup.
 • Resta de cursos: en el curs en què es troben matriculats de més crèdits totes les assignatures es canviaran al mateix grup.
 • En el camp de justificació podeu posar si us ve bé algun altre grup a part del seleccionat per si estiguera complet

MOLT IMPORTANT: Seran desestimades totes les sol·licituds que no estiguen degudament justificades o si el grup està complet.

Terminis (Curs 2019-2020)

 • Semestre A: del 23/7/2019 al 8/9/2019
 • Semestre B: del 07/1/20 al 18/1/2020

Resolucions

 • Semestre A: fins al 20/9/2019
 • Semestre B: fins al 31/1/2020

Excepte per al doble grau que el termini el determinarà la facultat d’ADE.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Ninguna valoración todavía)
Loading...