Sub-categorías

  • (7)

Tecnologies de la Informació

07/Mar/2019 (4397 Consultes) Estudis
Coordinadors: – José Oliver (joliver@disca.upv.es) – Agustín Espinosa (aespinos@upvnet.upv.es) [ Descarrega la presentació ...

Sistemes d’Informació

07/Mar/2019 (3370 Consultes) Estudis
Coordinadors: – Arturo González (agdelrio@dsic.upv.es) – Ignacio Gil (igil@doe.upv.es) [ Descarrega la presentació ] ...

Enginyeria del Programari

07/Mar/2019 (7111 Consultes) Estudis,
Coordinador: Patricio Letelier (letelier@dsic.upv.es) [ Descarrega la presentació ] L’Enginyeria del Programari s’ocupa de ...

Enginyeria de Computadors

07/Mar/2019 (4178 Consultes) Estudis
Coordinador: Pedro Gil (pgil@disca.upv.es) [ Descarrega la presentació ] L’Enginyeria de Computadors (EC) fa referència al ...

Computació

07/Mar/2019 (3980 Consultes) Estudis,
Coordinador: Emilio Sanchis (esanchis@dsic.upv.es) [Descarrega la presentació ] L’especialitat Computació està associada a les ...

Per què estudiar en l’ETSINF?

06/Mar/2019 (3579 Consultes) Estudis
Perquè és el centre pioner en l’ensenyament de la informàtica a la Comunitat Valenciana. Amb una àmplia tradició docent i ...