Sub-categorías

  • (7)

Planificació de l’ensenyament

05/Mar/2019 (3298 Consultes) Estudis
La planificació dels ensenyaments que conformen el títol s’elabora seguint les premisses i les recomanacions recollides per la ...

Objectius

05/Mar/2019 (2852 Consultes) Estudis,
Perfil del titulat Tal com recull explícitament el Llibre blanc del títol de Grau en Enginyeria Informàtica (ANECA): Les persones amb ...

Estructura GII

05/Mar/2019 (3676 Consultes) Estudis,
Implantació Al setembre de 2010 es va implantar el primer curs de grau, i la resta de cursos comencen progressivament, fins a la ...